Girls Way - Aj Applegate, Serena Blair & Whitney Wright - Showcases: Whitney Wright